szindinamika > Oktatók > Dr Tari Gábor

Dr Tari Gábor

Festőművész, színtervező, a képzés vezetője

Dr Tari Gábor
Született: Budapest 1960.

Végzettsége, szakképzettsége: festõmûvész, középiskolai rajz, ábrázoló-geometria, mûvészettörténet tanári diploma Magyar Képzõmûvészeti Egyetem Festészeti Kar, 1983. Posztgraduális festészeti mûvésztovábbképzõ 1983-86.
Dekoratív festõi szakképesítés, Magyar Képzõ és Iparmûvészeti Szakközépiskola, 1978.

Munkahelye és munkaköre: BME Építészmérnöki Kar, Rajzi és Formaismereti Tanszék, egyetemi adjunktus

Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak):
A tanszék tematikáját az építészképzésben szinte minden nappali évfolyamon oktatja, saját választható tárgyat is indít Szín-Tér-Textúra címmel. Tanít ezen kívül az Ipari Termék és Formatervezõ, valamint Mûszaki Menedzser szakos hallgatóknak is Színelméletet. Részt vesz az Idegennyelvû Képzés Preengineering, valamint Freehand I. tárgyainak is az oktatásában. A Színdinamika Szakmérnöki Képzés vezetõje és ezen belül a Színdinamika, ill.Kompozíció c. tárgy oktatója. Felvételi elõkészítõ kurzust is tart.

Munkahelyei, beosztásai:
1986-1998 Budapesti Tanítóképzõ Fõiskola fõiskolai tanársegéd
1988- BME Rajzi és Formaismereti Tanszék egyetemi tanársegéd
1999- egyetemi adjunktus
2006- PhD címet szerez „Színösszhangzattan” címû munkájával

Szakmai tevékenység:
A Képzõmûvészeti Egyetem elvégzése óta részt vesz hazai és külföldi kiállításokon, tanulmányutakon, mint festõmûvész, köztéri képzõmûvészeti alkotásokat készít. Új, illetve felújítandó történelmi épületek tervezésében vesz részt, mint színdinamikai tervezõ és fõként ebben a témában publikál.

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos-mûvészeti munkássága:
Kiállítások (válogatás)

2000 Art Budapest MKISZ Festõ Szakosztály kiállítása, BNV A pavilon/ Artel Galéria, Budapest
       “Visual Art” Baráti kör kiállítása, Olaf Palme Ház, Budapest
2001 “Belsõ Táj” a MAOE meghívásos kiállítása, Vigadó Galéria, Budapest
       Magyar Szépmíves Társaság kiállítása, Collegium Hungaricum, Bécs
       “Tendenciák” MKISZ Festõ Szakosztály kiállítása, Szekszárd Mûvészetek Háza
       “Összegzés” a Festészet Napja alkalmából, ELTE TTK, Budapest
2004 “Art of diplomacy from Hungary” Washington DC, Magyar Nagyköveti Rezidencia Adventa
2004 “Hommage a ’l Europa, Gerbeaud Ház homlokzat, Harmincad Galéria
Köztéri megbízások:
2004 Fertõd Esterházy Kastély színdinamikai tervezése
2005 Sconto Bútoráruház színdinamikai tervezése, Budapest, Gyáli út.

Az Építészmérnöki Kar Doktori Bizottsága 2003 decemberében elfogadja “Geometriai jelleg a színek harmóniájában” címû PhD témáját.
2004 nyarán felvételt nyer a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem Doktoriskolájába is, mint egyéni felkészülõ DLA-s hallgató.

Publikációs tevékenység:
2000 “Immcolor”, www.rft.bme.hu
2003 “Geometrical qualities in the Harmony of Colour”, Periodica Politechnika
2004 “Lakóparkok színtervezési problémái”, http://www.rajzi.bme.hu/ISMERETLEN.FORMA
       “Lakóparkok színtervezési problémái II.”, Erdélyi Mûszaki Szemle, Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság,
       2005/29.25-29.old.
2005 „Történelmi épületek színrekonstrukciója”, „Fertõd paradicsomlé és málnafagylalt nélkül,
       http://www.epitszforum.hu
2006 Beszélgetés a színdinamikáról Katolikus Rádió

Az eddigi tudományos-szakmai életmû szempontjából legfontosabb max.5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az elõbbiektõl különbözik)
- “A képzõmûvészeti kompozíció gyakorlata”, Mûvészeti Vizuális Nevelés, 1992/5.szám
- “Hogyan készítsünk remekmûvet”, BTF Tudományos Közleményei, XIII.1993
- “Immanens Színharmóniarendszer, XXVII.Kolorisztikai Szimpozium, Tata kiadványa/MKE
- Futár utcai Nevelési Központ Függesztett Plasztikája, 1989, Budapest
- Újpest Városközpont, Városkapu utcai Metró-megállók zománc falképei,1999, Budapest